Zabezpečenie tlačového prostredia

Universal Login Manager

Universal Login Manager je aplikácia z platformy MEAP pre zariadenia imageRUNNER ADVANCE, ktorá poskytuje bezserverové riešenie na praktické overovanie používateľov pre malé a stredné podniky.

 

Hlavné funkcie:

 • Overovanie používateľov pomocou flexibilných typov prihlásenia, ako je prihlásenie pomocou obrázka alebo bezkontaktnou kartou
 • Podpora overenia miestnych zariadení alebo overenia na základe adresárovej služby Active Directory
 • Prispôsobenie zariadení
 • Podrobné prehľady o prístupe podľa používateľa a funkcie zariadenia
 • Základné prehľady o používaní podľa používateľa alebo zariadenia

 

uniFLOW

uniFLOW je softvérová platforma, ktorá umožňuje or­ganizáciám naplno využívať potenciál multifunkčných zariadení a maximálne tak zhodnotiť investované pro­striedky. Vďaka modulárnej štruktúre a úzkej integrácii s hardvérom spoločnosti Canon, je možné systém zostaviť presne podľa požiadaviek danej organizácie.

Systém je vhodný do organizácií všetkých veľkostí. K dispozícii je verzia pre ľubovoľný počet používateľov. Poskytuje tak možnosť rozšírenia a flexibilitu bez ohľadu na typ vašej organizácie. Jeho webová architektúra umožňuje spustiť softvér vo viacerých budovách, lokalitách alebo na via­cerých pracoviskách, zatiaľ čo sú všetky dáta uložené v centrálnej databáze na serveri SQL.

 

 • Sledovanie nákladov
 • Zabezpečená tlač
 • Inteligentné smerovanie
 • Rozšírené skenovanie
 • Bezpečnosť dokumentov
 • Mobilná tlač