Riešenie pre správu dokumentov v malej kancelárii

Therefore je softvérové riešenie určené pre inteligentnú správu dokumentov (DMS). Je určený nielen pre firmy, ale aj pre jednotlivcov. Každá licencia Therefore je určená inej skupine používateľov, s rôznymi funkciami a možnosťami využitia. Riešenie umožňuje zefektívniť správu dokumentov a eliminovať problémy spojené s používaním papierovej agendy a to v kombinácii s uložením týchto dokumentov v elektronickej podobe v adresárovej štruktúre.

 

  • Rieši digitalizáciu Vašich dokumentov
  • Umožňuje označiť dokumenty digitálnym podpisom a časovou pečiatkou
  • Rieši bezpečnosť citlivých dokumentov
  • Urýchľuje časovo náročné vyhľadávanie dokumentov v ich papierovej podobe
  • Zálohuje papierové dokumenty pre prípad ich straty alebo znehodnotenia
  • Zefektívňuje časovo náročné dohľadanie súvisiacich dokumentov